Περισσότερα

Αναρτούμε σήμερα Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2023, τον πίνακα τελικής βαθμολογίας & κατάταξης των υποψηφίων για την κάλυψη μιας (1) θέσης Επιμ. Α’ Ακτινοδιαγνωστικής στο Νοσοκομείο μας.

Διοικητής
Θρασύβουλος Λαδόπουλος

Κοινοποιήστε