Περισσότερα

Αναρτούμε σήμερα Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2023, τον πίνακα επιλογής υποψηφίου για την κάλυψη μιας (1) θέσης Επιμ. Β’ Ακτινοδιαγνωστικής στο Νοσοκομείο μας.

Διοικητής
Θρασύβουλος Λαδόπουλος

Κοινοποιήστε