Περισσότερα

Αναρτούμε σήμερα Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2023, τον πίνακα επιλογής υποψηφίου για την κάλυψη μιας (1) θέσης Επιμ. Α’ Ακτινοδιαγνωστικής στο Νοσοκομείο μας.

Διοικητής
Θρασύβουλος Λαδόπουλος

Κοινοποιήστε