Νοσηλευτική Εκπαίδευση

Εικονίδιο

ΥΔΩΡ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ 672.82 KB 2 downloads

ΥΔΩΡ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ ...
Εικονίδιο

ΠΡΟΛΗΨΗ ΒΑΚΤΗΡΙΑΙΜΙΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΓΓΕΙΑΚΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 672.82 KB 4 downloads

ΠΡΟΛΗΨΗ ΒΑΚΤΗΡΙΑΙΜΙΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΓΓΕΙΑΚΟΥΣ...
Εικονίδιο

ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ 672.82 KB 6 downloads

ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ...
Εικονίδιο

ΕΝΔΟΜΥΪΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 672.82 KB 9 downloads

ΕΝΔΟΜΥΪΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ...
Εικονίδιο

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ STRESS & BURNOUT 672.82 KB 13 downloads

Αντιμετώπιση Συνδρόμου STRESS & BURNOUT ...
Εικονίδιο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ CANDIDA AURIS ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 428.76 KB 11 downloads

Διαχείριση περιστατικού Candida Auris στο νοσοκομείο ...
Εικονίδιο

ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΙΣ (Σταδιοποίηση -Πρόληψη- Θεραπεία) 863.23 KB 9 downloads

Κατακλίσεις (Σταδιοποίηση -Πρόληψη- Θεραπεία) ...
Εικονίδιο

ΑΙΧΜΗΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ (Ορθή διαχείριση -Πρόληψη & Αντιμετώπιση Τραυματισμών) 987.28 KB 5 downloads

Αιχμηρά Αντικείμενα (Ορθή διαχείριση -Πρόληψη...
Εικονίδιο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 4.00 MB 1 downloads

Διαχείριση αποβλήτων υγειονομικών μονάδων ...
Εικονίδιο

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 959.76 KB 5 downloads

Καθαρισμός νοσοκομειακού περιβάλλοντος-διαχείριση...
Εικονίδιο

ΥΓΙΕΙΝΗ ΧΕΡΙΩΝ & ΧΡΗΣΗ ΓΑΝΤΙΩΝ 1.19 MB 6 downloads

Υγιεινή χεριών & χρήση γαντιών ...