Περισσότερα

Έτοιμος ο ένας από τους νέους χώρους που προορίζονται για το Αρχείο του Νοσοκομείου.

 

Ο Διοικητής
Θρασύβουλος Λαδόπουλος

  

Κοινοποιήστε