Περισσότερα

Δύο νέες κλιματιστικές μονάδες εξοπλίζουν από σήμερα τα μαγειρεία μας. Στόχος μας -πάντα- η βελτίωση των συνθηκών εργασίας του προσωπικού μας.

 

   

 

 

 

 

  Διοικητής
Θρασύβουλος Λαδόπουλος

Κοινοποιήστε