Περισσότερα

Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός δεν είναι και –πολύ περισσότερο- δε γίνεται απλά και μόνο με το πάτημα ενός κουμπιού. Γίνεται με σωστά επιμελημένη σκληρή δουλειά. Στη φωτογραφία, μέρος του αρχείου του Νοσοκομείου μας που ύστερα από την λεπτομερή καταγραφή και καταχώρηση του στα πληροφοριακά μας συστήματα, μεταφέρεται σε χώρο ασφαλούς φύλαξης, πλήρως συμβατού με τις τελευταίες τεχνολογίες αποθήκευσης εγγράφων αλλά και των προβλεπόμενων κατά GDPR.

 

 

 

 

 

 

 

  Διοικητής
Θρασύβουλος Λαδόπουλος

Κοινοποιήστε