Περισσότερα

Άρθρο του Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας του ΝΘΠ «Η Παμμακάριστος» και Προέδρου της Ομάδας Εργασίας Πρόληψης και Αποκατάστασης της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, Καρδιολόγου Κου Αθανάσιου Θεοχάρη.

Κοινοποιήστε