Περισσότερα

Τη Δευτέρα 6/7/20 έγινε εγκατάσταση και λειτουργία δύο λιποσυλλεκτών και ενός λασποσυλλέκτη στην κεντρική κουζίνα των μαγειρείων, με στόχο την ορθή διαχείριση των αποβλήτων, σύμφωνα με τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις (ΦΕΚ 2161/23-6-2017 τεύχος Β, άρθρο 7 ii, σελ 21760).

Αναλυτικότερα, στην κουζίνα των μαγειρείων, ως χώρος μαζικής εστίασης, παράγονται απόβλητα μαγειρικών λιπών και ελαίων. Πλέον, διαχωρίζονται τα χρησιμοποιούμενα μαγειρικά λίπη και έλαια, πριν αυτά εισέλθουν στο δίκτυο αποχέτευσης και επίσης, θα συλλέγονται προς αξιοποίηση ή διάθεση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία, όπως κάθε φορά ισχύουν. Με την εγκατάσταση και λειτουργία των κατάλληλων αυτών λιποσυλλεκτών, όσα λίπη και έλαια δεν είναι δυνατό να διαχωριστούν στην πηγή τους, θα παγιδεύονται σε αυτούς. Κατά αυτόν τον τρόπο, θα επιτυγχάνεται πλήρως η ορθή διαχείριση των υγρών αποβλήτων.
Ενδεικτικά Οφέλη: Τα χρησιμοποιημένα λίπη και έλαια είναι απαραίτητο να ανακυκλώνονται, καθώς αποτελούν άριστη πρώτη ύλη για την παραγωγή βιοντίζελ, δηλαδή βιολογικής προέλευσης υποκατάστατου καυσίμου ντίζελ. Σε αντίθετη περίπτωση, τα απόβλητα μαγειρικών λιπών καταλήγουν σε λίμνες και ποτάμια, όπου ρυπαίνουν και βλάπτουν το οικοσύστημα. Όλα τα είδη μαγειρικών λαδιών, σπορέλαια (ηλιέλαιο, αραβοσιτέλαιο, βαμβακέλαιο, φοινικέλαιο), ελαιόλαδο, πυρηνέλαιο, μπορούν να ανακυκλωθούν. Επιπρόσθετα, προστατεύονται οι σωληνώσεις και διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου μας.

 

 

Ο Διοικητής
Θρασύβουλος Λαδόπουλος

Κοινοποιήστε