Περισσότερα

Παραλάβαμε σήμερα το σύνολο των χρωμάτων που μας προσφέρθηκαν δωρεάν από την εταιρεία VITEX στα πλαίσια των ενεργειών υποστήριξης των Νοσοκομείων αναφοράς και νοσηλείας COVID-19.

Ο Διοικητής
Θρασύβουλος Λαδόπουλος

Κοινοποιήστε