Περισσότερα

Ευχαριστούμε θερμά την εταιρεία CHIESI HELLAS ΑΕΒΕ για τη δωρεάν προσφορά 200 αεροθαλάμων με σκοπό τη χορήγηση εισπνεόμενων φαρμάκων χωρίς διασπορά αερολύματος σε ασθενείς με COVID – 19

 

Ο Διοικητής
Θρασύβουλος Λαδόπουλος

Κοινοποιήστε