Περισσότερα

Από τις 23.12.2020 στο Νοσοκομείο μας εγκαταστάθηκε επιτυχώς και λειτουργεί παραγωγικά ένα διαδικτυακό σύστημα αρχειοθέτησης και επεξεργασίας ιατρικών εικόνων (PACS), το οποίο δωρήθηκε εις μνήμην Ιωάννου, Αθηνάς και Δέσποινας Χριστινάκη από την κόρη και ανιψιά τους.

Περιλαμβάνει εύχρηστα εργαλεία αναζήτησης, διόρθωσης, παρακολούθησης, σύγκρισης κλπ των δεδομένων που προέρχονται απ όλα τα διαγνωστικά μηχανήματα του Νοσοκομείου και είναι στη διάθεση των ιατρών συμβάλλοντας στη βέλτιστη δυνατή απλοποίηση της καθημερινής διαγνωστικής εργασίας.

Αποτρέπει τα τεχνικά σφάλματα των ακτινογραφικών λήψεων και την ανάγκη συχνών επαναλήψεων. Εξασφαλίζει τη διατήρηση διαγνωστικών εικόνων και τις αποθηκεύει για μελλοντική χρήση. Η πρόσβαση στα διαγνωστικά δεδομένα από τους θεράποντες ιατρούς, είναι ταχύτατη ακόμη και εξ’ αποστάσεως με ασφαλή σύνδεση μέσω διαδικτύου.

Περιορίζει την εκτύπωση ταινιών (φιλμς) και δίνει τη δυνατότητα στους ασθενείς να λαμβάνουν εικόνες και διαγνώσεις σε ψηφιακούς δίσκους τύπου CD/DVD.

Οι ψηφιακές εικόνες των ακτινολογικών εξετάσεων αποθηκεύονται αναλλοίωτες στο ηλεκτρονικό αρχείο του Τμήματος.

 

   

 

 

 

Ο Διοικητής
Θρασύβουλος Λαδόπουλος

 

Κοινοποιήστε