Περισσότερα

Ημέρα χαράς σήμερα στην «Παμμακάριστο»!!! Η Ιερά Μονή της «Παμμακαρίστου» παραχώρησε στο Νοσοκομείο μας δωρεάν χώρους που θα ενσωματωθούν στις ήδη υφιστάμενες κτιριακές μας υποδομές! Αναπτυσσόμαστε, εξελισσόμαστε και η Ιερά Μονή καθώς και η Καθολική Εξαρχία της Ελλάδος είναι πάντα κοντά στο πλευρό μας!!

Διοικητής
Θρασύβουλος Λαδόπουλος

Κοινοποιήστε