Περισσότερα

ΔΩΡΕΑΝ ευζωνικές υπηρεσίες από την WIND HELLAS!!! Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους τεχνικούς της εταιρείας αλλά και στο Τμήμα Πληροφορικής του Νοσοκομείου μας που μέσα από την εξαιρετική τους συνεργασία επιταχύνουμε στη λεωφόρο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού. Ευγνώμονες στον Τσαπρούνη Γιώργο, Ανώτερο Διευθυντή Εταιρικών Σχέσεων της WIND HELLAS για την έμπρακτη και διαρκή στήριξη και την αγάπη τους στο Νοσοκομείο μας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Διοικητής
Θρασύβουλος Λαδόπουλος

Κοινοποιήστε