Περισσότερα

Ενίσχυση – αναβάθμιση των εγκαταστάσεων διανομής ιατρικών αερίων στην κλινική COVID-19 του Νοσοκομείου μας. Νέοι υποσταθμοί διανομής ιατρικού οξυγόνου.

 

 

 

  Διοικητής
Θρασύβουλος Λαδόπουλος

Κοινοποιήστε