Περισσότερα

Διάνοιξη θύρας και κατασκευή ράμπας για την διευκόλυνση φόρτωσης/ εκφόρτωσης υλικών στην εξωτερική αποθήκη του Νοσοκομείου μας.

Διοικητής
Θρασύβουλος Λαδόπουλος

Κοινοποιήστε