Περισσότερα

Εργασίες πλήρους αντικατάστασης της οροφής του Αιματολογικού.

 

 

Ο Διοικητής
Θρασύβουλος Λαδόπουλος

 

          

Κοινοποιήστε