Περισσότερα

Με μέριμνα της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Ελλάδος παραλάβαμε σήμερα δύο κλίνες σύγχρονης τεχνολογίας ως δωρεά από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης.

 

 

 

  Διοικητής
Θρασύβουλος Λαδόπουλος

Κοινοποιήστε